Historie a osud Palác Aventin

 

Je mnoho krásných míst, které Vás okouzlí svým panoramatem, a to v kteroukoliv denní dobu. Palác Aventin však nabízí něco navíc, posezení s přáteli na místě, je na Vás dýchá historií, má pro kadého milovníka historie neodolatelný půvab. I proto se palác Aventin stal symbolem romantické Prahy, ukryté před ruchem velkoměsta.

Palác Aventin, best replica watches for sale

jeho historie sahá a do 15. století našeho letopočtu, prošel během svého ivota několika zásadními proměnami. Původní středověký dům, který se nacházel v bezprostřední blízkosti dnes zaniklého idovského hřbitova, prošel později renesanční, barokní i klasicistní přestavbou.

Dle historických pramenů byla v roce 1707 postavena Karlem Arnoštem von

www.yanginmerdivenim.net

Bissingerem nadzemní část středověkého obestavěného dvora. V roce 1814 se historické prameny zmiňují o dvoupatrovém, dobře stavěném domě, který tvořilo přízemí s pokojem pro domovníka, stájí pro dva koně, vozovnou, panskou kuchyní, kůlnou a sklepem, dále první patro s šesti pokoji a dvěma kabinety, a druhé patro s pěti podstřešními pokoji. O tuto podobu se zaslouil významný architekt a stavitel Ignác Palliardi,

který měl od roku 1803 nad přestavbou dozor. Jeho dílem je zřejmě také půlkruhový altán, někdy také zvaný kaple či glorietta, který je dnes pouíván jako salónek restaurace.

V roce 1911 koupil dům JUDr. Zikmund, který řadu místností upravil na kanceláře propojené pavlačí.

Poté se v roce 1989 stal majitelem domu Vladimír Malínský a jeho rodina, a dům prošel v jeho rukách několika drobnými přestavbami. 

V obdobímezi dvěma válkami zde sídlilo proslulé nakladatelství Aventinum s výstavní síní Mansarda, je hostila významné osobnosti české umělecké avantgardy. V druhé polovině 80. let 20. století se dům stal reprezentativním střediskem Slovenské kultury.

Na základě odborného památkového výzkumu prošel dům v letech 2006-2007 náročnou a rozsáhlou rekonstrukcí, citlivě respektující barokní prostorovou dispozici se zachováním řady gotických prvků. I přesto, e trendem dnešní doby je modernizace, Palác Aventin v sobě harmonicky propojuje historickou architekturu a soudobé potřeby kulturního i společenského provozu, čím zdůrazňuje autenticitu vnitřního prostoru.